Орална хирургияОрална хирургия

Разделът „Орална хирургия"
е подготвен от д-р Ангел Георгиев 

www.drgeorgiev99.com

Що е орална хирургия?

Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия. Точна дефиниция на термина „орална хирургия” е трудно да се даде, защото тя се преплита в голяма степен с лицево-челюстната хирургия. По-важните различия, които правят оралната хирургия отделна дисциплина, са:

 • обемът на оперативното поле е по-малък;
 • подготовката и следоперативният период са по-кратки;
 • времетраенето на оперативната намеса е по-малко;
 • престоят на пациента в кабинета (клиниката) е в рамките на часове (1 2), след което си заминава;
 • работи се предимно с локално обезболяване.

Тези основни характеристики правят оралната хирургия най-разпространената хирургична специалност не само от всички дялове на лицево-челюстната хирургия, но и най-разпространената въобще от цялата хирургична наука.

 


Обект на оралната хирургия

2) Заболявания на зъбодържащия апарат те са обособени като отделна дисциплина, наречена „Пародонтология”. Пародонтологията използва терапевтични (лекарствени), протетични, хирургични, ортодонтски и комбинирани методи за лечение на пародонта. Обект на оралната хирургия са именно хирургичните методи. Те са обединени в отделна дисциплина, която се нарича „Пародонтална хирургия”.

3) Подготовка на челюстите и устната кухина за протезиране

Това са група методи, обединени под названието „Предпротетична хирургия”. Тесен дял от предпротетичната хирургия е зъбната имплантология.

4) Кисти на зъбите и челюстите

5) Малки тумори на:

 • венците,
 • устните,
 • бузите,
 • езика,
 • небцето,
 • пода на устната кухина,
 • на малките слюнчени жлези (с тях е осеяна цялата лигавица).

6) Комуникации между устната кухина и горночелюстните синуси

7) Орална имплантология и автотрансплантация на зъби

8) Хирургично участие в ортодонтско лечение на зъбно-челюстни деформации

9) Пластична хирургия в оралната област

 

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия