Практически курс - „Фотографията в денталната медицина” - 13 юли 2009 г.

дентална фотография

„Технологиите в 21 век, които са близо до нас, ни позволяват да документираме, проследяваме, анализираме, съхраняваме и представяме нашата работа. Това прави денталната професия още по-интересна, а пациентите ни още по-мотивирани. Фотографията е отделна професия и изисква знания, умения, желание, време и усилие. Правя този курс, за да споделя моя опит, умения и знания с всички дентални лекари, които имат желание за развитие и промяна в областта на фотодокументацията.”
д-р Иван ГоряловЦелта на курса е всеки участник, завършил курса, да може да прави:

  • пълен набор интраорални снимки;
  • пълен набор екстраорални снимки;
  • специфични интра- и екстраорални снимки;
  • обработка на снимките с компютър;
  • наименуване на файлове и снимки в ефективна система;
  • архивиране на документацията.

Записване: 0889 41 04 42
                 e-mail: ivang@usmivki.com

„Вървете сигурно и смело по пътя, който сте поели, без да променяте посоката!!! С много благодарност, обич и възхищение.”

 д-р Кремена Димитрова – гр. Добрич

******************************

8:00 – 10:00 Теоретична част
- Необходимостта и ползата от фотодокументация в денталната ни практика
- Избор на цифров фотоапарат
- Необходими помощни средства-усторазтворители, огледала и др.
- Избор на фон и пространство
- Правила за правене на интраорални снимки
- Правила за правене на екстраорални снимки
10:00 - 10:30 Почивка
10:30 - 13:30 Практическа част. Работа с пациент
13:30 - 14:00 Обяд
14:00 - 17:00 Практическа част
- Коментиране на заснетите снимки
- Проблеми и грешки при снимането и начин да ги избегнем
- Прехвърляне и обработка на снимките в компютър
- Наименуване и подреждане на информацията в компютъра с цел ефективност при използването й
- Архивиране на информацията