Теоретичен курс - Лечение на клас 2 при деца, тийнейджъри и възрастни, съобразено с принципите на Дисциплината "Алекзандър" - 04 семпември 2015 г.

Целта на този курс е да изясни принципите и подхода при лечение на зъбен и скелетен клас 2 при деца, тийнейджъри и възрастни.

Подходът на лечение на клас 2 е различен при различните възрасти. При деца и тийнейджъри се използва растежът, за да се получи предвидима ортопедична корекция чрез съответната механика. При възрастни, поради липса на активен растеж, се използват методи с екстракция, с дистализиране на зъби, ортогнатна хирургия или завършване компромисно.

Ще се отговори в детайли на следните въпроси:
- Кога се започва ранно лечение на клас 2 проблем?
- Кой е правилният момент за започване на лечение при тийнейджъри?
- Защо да се изплозва хедгер при лечение на растящи пациенти?
- Какъв вид хедгер се използва при лечение на растящи пациенти?
- Какви са подходите при възрастни:
   - Кога да се екстрахират зъби?
   - Кои зъби да се екстрахират?
   - Кога е подходящо да се дистализират зъби?
   - С каква механика се дистализират зъби?
   - Колко полезни са мини-имплантите?
   - Какви са видовете опора при леченията на клас 2 проблем?
   - Кога ортогнатната хирургия е единствения метод?
   - Кога е възможно да се завърши компромисно?
   - Колко стабилни са различните видове лечения на клас 2 проблем?
   - Каква ретенция се използва при различните случаи?
 
Продължителност: 1 ден

При записване е необходимо да се уверите, че има свободни места.
Записване: 0889 41 04 42
                    e-mail: ivang@usmivki.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


09:00 - 10:30 Теоретична част
10:30 - 11:00 Кафе пауза + закуска
11:00 - 13:00 Теоретична част
13:00 - 14:00 Обяд
14:00 - 16:00 Презентиране на случаи
16:00 - 16:30 Кафе пауза
16:30 - 18:30 Презентиране на случаи