Практически курс - Нетипично лечение с мини-импланти и система за скелетна опора, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър - 25-27 ноември 2015 г.

Част от ортодонтските случаи, основно при възрастни пациенти, могат да бъдат трудни и нетипични поради липсващи
или екстрахирани по различни причини зъби. Стъпвайки върху базата на принципите на Дисциплината Алекзандър
и в комбинация със съвременните технологии е възможно да се постигнат много добри резултати чрез използване
на правилната биомеханика.
В този курс ще се практикува:
- поставяне на мини-импланти;
- поставяне на скелетна опора (SAS);
- дистализиране и медиализиране на молари;
- дистализиране на група зъби едновременно;
- различни начини на опора при използването на мини-импланти;
- прилагане на различни видове сили за теглене;
- коригиране и предотвратяване на нежелани премествания;
- видове междучелюстни ластици.

Условие е участникът да е преминал практическите курсове на д-р Горялов НИВО 3 - „ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 2
ДЪЛБОКА ЗАХАПКА“ или НИВО 4 - „ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ“ или да има опит с Дисциплината Алекзандър.
Този курс няма за цел да учи как се залепят пръстени и брекети, как се огъват омега луп, клоузинг луп, криви
на Шпее и лигиране на последни дъги.

 

 
Продължителност: 3 дни

При записване е необходимо да се уверите, че има свободни места.
Записване: 0889 41 04 42
                    e-mail: ivang@usmivki.com