Възможностите на съвременната ортодонтия при лечението на комплексни случаи, изискващи мултидисциплинарен подход - 19 февруари 2011 г.

резултат от ортодонтско лечение

Курсът е за всички дентални лекари,  практикуващи различни специалности – възстановителна и козметична дентална медицина, пародонтология, имплантология, орална и лицево-челюстна хирургия, детска дентална медицина, ортодонтия и др.

Целта на курса е да запознае колегите от всички дентални специалности с възможностите за решаване на различни видове проблеми. По време на курса д-р Иван Горялов ще представи  лечения на случаи от своята  практика и ще демонстрира крайните резултати от екипната работа с колеги от други специалности. Лекцията  ще бъде онагледена с прецизни фотоснимки преди, по време на и след лечение.

Денталните технологии на 21-ви век могат да дадат уникални решения на нашите пациенти, които с право имат все по-големи очаквания към резултата от лечението. За да постигнем отличен цялостен здравен и естетически резултат, е необходимо да приложим мултидисциплинарен подход, в който всеки специалист да даде най-доброто от себе си. При екипната работа е нужно всички дентални лекари, които участват в процеса, още от самото начало да имат ясна картина за крайния резултат, да знаят къде искат да бъдат разположени зъбите в края на лечението, каква ще е захапката, как ще изглежда усмивката и лицето на пациента след  лечението. Това е от голямо значение за дългосрочната стабилност на резултата и цялостната удовлетвореност на пациента и екипа.

Записване: 0889 41 04 42
                    e-mail: ivang@usmivki.com

„За мен този курс беше едно удоволствие, защото укрепи вярата ми, че България също може да е страна на неограничените способности за младия и амбициозен човек. В края на курса се опитах да направя оценка на д-р Иван Горялов. Ще я кажа с две изречения: „Прави нещата със сърце и всичко ще се получи” и „Човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му.”"

д-р Михаил Далемски - гр. София

*************************************

9:00 – 10:30 Общи правила при ортодонтското лечение с брекети:
 - подреждане на зъбите – позициониране на брекетите и последователност на дъгите;
 - използване на допълнителни апарати, позволяващи ортопедична корекция при растящи пациенти.
10:30 – 11:00 Пауза
11:00 – 12:30 Случаи на лечение на пациенти в активен растеж с клас 2 и клас 3 захапка
12:30 – 14:00 Обяд
14:00 – 14:30 Демонстриране на уникална интернетбазирана система за проследяване лечението на пациентите, улесняваща екипната работа
14:30 – 15:30 Случаи на лечение на пациенти с дълбока и отворена захапка
15:30 – 16:00 Пауза
16:00 – 17:30 Случаи на лечение на пациенти със завършен активен растеж, лекувани безекстракционно, екстракционно и с ортогнатна хирургия
17:30 – 18:00 Дискусия и въпроси