Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013

Нова поредица от практически курсове на д-р Горялов за 2013

В рамките на една година ще се реализират вскичките пет практически курса на д-р Иван Горялов. Те са изцяло съобразени с Дисциплината „Алекзандър” и стриктно следват нейните принципи. Тази поредица от курсове цели да даде на участниците знанието и умението как да бъдат решени най-често срещаните ортодонтски проблеми.

Всеки участник има възможността да премине през целия процес, като започне с изготвянето на диагноза и план на лечение, премине през залепянето на брекети и пръстени и стигне до излекуването на основни ортодонтски проблеми като клас 2 и клас 3 захапка, дълбока и отворена захапка и случаи с екстракция на зъби.

Практическите курсове са структурирани в 5 нива. Всеки курс разглежда специфични принципи и техники, съобразени с темата. Всещо следващо ниво цели овладяването на нови техники от Дисциплината „Алекзандър” и надгражда знание върху предходното.

I-во НИВО          ОРТОДОНТСКИ АНАЛИЗ, ДИАГНОЗА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ”
Фокус
- анализ на ТРГ, ОПГ, гипсов модел, интра- и екстраорални фотоснимки, изготвяне на диагноза и план на лечение, варианти на лечение, документация за пациента и лекаря на 8 пациенти, диагноза и план на лечение на свой пациент (ако участникът има такъв)

II-ро НИВО         „ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ, ЛЕПЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ”
Фокус
- залепяне на брекети и пръстени според плана на лечение, видове и последователност на дъги и видове лигиране върху модел на реален пациент.

III-то НИВО        „ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 2 ДЪЛБОКА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ”
Фокус
- безекстракционно лечение на Клас 2 дълбока захапка, ортопедичен ефект на екстраорален апарат - хедгер, правила за огъване на омега луп, криви на Шпее, затягане с тай-бек, приложение на междучелюстните ластици при Клас 2 случаи. Работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

IV-то НИВО        „ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ”
Фокус
- екстракционна механика при изваждане на четирите първи премолара, видове интра- и екстраорални опори, огъване на клоузинг лупове, приложение на междучелюстните ластици при екстракционни случаи. Работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

V-то НИВО         „ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 3 ОТВОРЕНА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ”
Фокус
- Клас 3 механика, включваща специфично залепяне на брекетите и пръстените, огъване криви на Шпее и поставяне на междучелюстни ластици, ортопедичен ефект на лицевата маска и апарата за бързо палатинално разширение, приложение на междучелюстните ластици при Клас 3 случаи. Работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

Повече за графика на курсовете през 2013 година!

Повече за практическите курсове можете да научите в раздел КУРСОВЕ, където има качени снимки на творческата атмосфера по време на работата на участниците и техни мнения.

Новината публикува: Теодора Стоилова

 

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия