Обичам Ви и винаги ще останете в сърцето ми!Обичам Ви и винаги ще останете в сърцето ми!Обичам Ви и винаги ще останете в сърцето ми!Обичам Ви и винаги ще останете в сърцето ми!

Обичам Ви и винаги ще останете в сърцето ми!

"Обичам Ви и винаги ще останете в сърцето ми!"

Димитър
София
14.12.2011 г.

 Новината публикува: Теодора Стоилова