0889 410 442
Цени

Възрастни над 16 г.

*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.

По време на пубертета момичетата и момчетата са в активен скелетен растеж. В ортодонтията пациент (над 16 г.), при който активният скелетен растеж е прилючил, се счита за възрастен.

При ортодонтското лечение няма възрастова граница. Подходящо е за хора на всяка възраст. В тези случаи ние можем променим позицията на зъбите, но не можем да постигнем ортопедичен ефект върху челюстите.

Особености на ортодонско лечение при възрастни пациенти:

 • Растежът на челюстите вече е завършил.
 • Всички постоянни зъби вече са поникнали и не можем да направляваме техния растеж.
 • Пациентите често имат пломби, коронки, пародонтални проблеми, липсващи зъби и др. Това има значение за конкретния план на лечение.
 • Вследствие на възрастовите изменения в областта на челюстите, зъбите и устата, може да съществуват определени проблеми, които да изискват специално внимание.
 • Пародонталните структури (венците и костта около зъбите) понякога се нуждаят от специални грижи преди, по време и след лечение.
 • Ако в ТМС (темпоро-мандибуларната става) има щракане, пукане и болка, това може да изиска специален преглед и терапия, преди започване на ортодонтското лечение.
 • Обикновено придвижването на зъбите е по-бавно, отколкото при децата, което удължава срока на лечението. Лечението на възрастни отнема около 30 месеца.
 • При хора с пародонтални проблеми понякога, след изправянето на струпани предни зъби, е възможно да се появят малки триъгълни пространства между тези зъби. Това изисква допълнително козметично дентално лечение.
 • След изваждане на зъби е възможно да се отворят малки пространства между двата новосъседни зъба. В такъв случай контактът между тези зъби се налага да бъде възстановен с композит.
 • За постигане на оптимален резултат в тази възраст често се налага ортодонтското лечение да завърши с възстановителна дентална процедура. С помощта на съвременни композитни и керамични възстановявания, се извършват прецизни естетични корекции.
 • Често пъти при възрастни пациенти ортодонтската намеса е в помощ на други дентални лечения – имплантология, пародонтология, възстановителна дентална медицина.
 • При по-големи челюстни несъответствия се налага ортогнатна хирургия, чрез която се правят челюстни премествания, за да се постигне желаният резултат.
Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип I

Случаи на захапка клас 1 при 6-ите зъби и:

 • здрав пародонт
 • криви зъби
 • дълбоко покритие на захапката
 • дълбока захапка

Пример за ортодонтско лечение на пациент с дълбоко покритие на захапката и пространства между зъбите.

Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 17
Използвай безекстракционно лечение, когато е възможно!

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип II

Случаи на:

 • клас 2 или клас 3 захапка при 6-ите зъби при пациенти, чийто активен растеж е приключил и се налага изваждане на 4-ти или 5-и зъби. При тези случаи целта е чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие.
 • отворена или дълбока захапка
 • бипротрузия и необходимост от изваждане до четири зъба
 • Лечение на пациент с наличие на коренови лечения на зъби или протезирани зъби (вставки, коронки, мостове и др.)
 • лечение на пациент с увреден пародонт в лека и средна степен

Пример за ортодонтско лечение на пациент с приключил активен растеж, клас 2 захапка и струпани зъби чрез изваждане на два горни 5-и зъба.

Пациент след ортодонско лечение с брекети.

Пример на пациент със струпани зъби в долна челюст. Ортодонтското лечение с метални брекети и изваждане на два зъба.

Пример за ортодонтско лечение чрез изваждане на зъб в долна челюст.

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип III

Случаи:

 • с изваждане на 6-и или 7-и зъб и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционното пространство. Премахване необходимостта от поставяне на имплант, мост или други протезни конструкции.
 • изискващи използването на скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • с един ретиниран зъб
 • с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия
 • с цялостна флуроза на зъбите
 • с лечение на пациент с увреден пародонт в тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби

Пример за ортодонтско лечение със скелетна опора при пациент с клас 2 и дълбока захапка.

Клас 2 захапка. Червенте линии показват разминаването на зъбите.
Посока на движение на горните зъби чрез използване на скелетна опора.
След лечението зелените линии показват правилно съотношение на зъбите.
Пациент след ортодонско лечение.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 18
Използвай екстракционно лечение, когато е необходимо!

Пример за ортодонтско лечение с изваждане на горен ляв 6-и зъб и преместване на задните зъби напред, чрез използване на мини имплант за скелетна опора.

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип IV

Случаи:

 • на изваждане на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционните пространства. Премахване необходимостта от поставяне на имплант, мост или други протезни конструкции.
 • с два или повече ретинирани зъби
 • с ортогнатна хирургия. Планирането на операцията е включено в цената на ортодонско лечение. Цената не включва самата операция.

Пример за ортодонтско лечение с ортогнатна хирургия на двете челюсти при пациент с обратна захапка (клас 3).

Пример за ортодонтско лечение на пациент с клас 2 захапка чрез ортогнатна хирургия на долна челюст и корекция на брадичка.

Пример за ортодонтско лечение на пациент с клас 2 захапка и гингивална усмивка чрез ортогнатна хирургия на двете челюсти.

Цена на услугата
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Цена на услугата за пациенти до 18 г. включително
Тип I
9470 лв.
 • Захапка клас 1 и здрав пародонт
 • Захапка клас 1 и криви зъби
 • Захапка клас 1 с дълбоко покритие
Виж пример
Tип II
10880 лв.
 • Безекстракционно лечение на пациенти в активен растеж със захапка клас 2 или лек клас 3
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска, хедгиър
 • Лечение на пациент с дълбока захапка
 • Клас 2 или лек клас 3 захапка с необходимост от изваждане на 4-ти или 5-и зъби
 • Лечение на пациент с липсващ зъб без нужда от скелетна опора
 • Лечение на пациент с наличие на коренови лечения на постоянни зъби
Виж пример
Тип III
14890 лв.
 • Лечение на пациент с използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Средно тежък клас 3 захапка
 • Отворена захапка
 • Бипротрузия и необходимост от изваждане на до четири зъба
 • Изваждане на един 6-и или 7-и зъб и преместване на задностоящи зъби напред
 • Лечение на пациент с един ретиниран зъб
 • Лечение на пациент с липсващи два или повече постоянни зъби
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето без необходимост от ортогнатна хирургия
 • Лечение на пациент, изискващ нивелиране на зъбните редици и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с нужда от изправяне на молари и/или нужда от създаване на място за протетично възстановяване
 • Цялостна флуроза на зъбите
 • Увреден пародонт в средно тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби
Виж пример
Tип IV
18960 лв.
 • Екстракция на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби
 • Използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Лечение на пациент с два или повече ретинирани зъби
 • Лечение на пациент с тежък клас 3 захапка
 • Лечение на пациент със силно отворена захапка
 • Лечение на пациент, изискващ сложна биомеханика в ортодонтското лечение и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето с необходимост от ортогнатна хирургия
Виж пример
Цена на услугата за пациенти над 19 г.
Тип I
11990 лв.
 • Захапка клас 1 и здрав пародонт
 • Захапка клас 1 и криви зъби
 • Захапка клас 1 с дълбоко покритие
Виж пример
Tип II
13570 лв.
 • Безекстракционно лечение на пациенти в активен растеж със захапка клас 2 или лек клас 3
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска, хедгиър
 • Лечение на пациент с дълбока захапка
 • Клас 2 или лек клас 3 захапка с необходимост от изваждане на 4-ти или 5-и зъби
 • Лечение на пациент с липсващ зъб без нужда от скелетна опора
 • Лечение на пациент с наличие на коренови лечения на постоянни зъби
Виж пример
Тип III
17980 лв.
 • Лечение на пациент с използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Средно тежък клас 3 захапка
 • Отворена захапка
 • Бипротрузия и необходимост от изваждане на до четири зъба
 • Изваждане на един 6-и или 7-и зъб и преместване на задностоящи зъби напред
 • Лечение на пациент с един ретиниран зъб
 • Лечение на пациент с липсващи два или повече постоянни зъби
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето без необходимост от ортогнатна хирургия
 • Лечение на пациент, изискващ нивелиране на зъбните редици и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с нужда от изправяне на молари и/или нужда от създаване на място за протетично възстановяване
 • Цялостна флуроза на зъбите
 • Увреден пародонт в средно тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби
Виж пример
Tип IV
от 21988 лв.
 • Цената за услугата е от 21988 лв. до 27940 лв. и се определя с точност след първичния преглед
 • Екстракция на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби
 • Използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Лечение на пациент с два или повече ретинирани зъби
 • Лечение на пациент с тежък клас 3 захапка
 • Лечение на пациент със силно отворена захапка
 • Лечение на пациент, изискващ сложна биомеханика в ортодонтското лечение и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето с необходимост от ортогнатна хирургия
Виж пример
Свържи се с нас
Схеми на плащане
Плащане на цялата сума при подписване на документите - ползва се 7% отстъпка от цялата сума на лечението.
Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.

История от наш пациент

„Изминатият път не беше лесен, беше изпълнен с много предизвикателства, но вие направихте така, че всичко да се случва много естествено. Огромно благодаря за всичките ви усилия, за непрестанния хъс, заразяващия позитивизъм и страхотната енергия, която притежавате, но най-ваче за невероятния професионализъм!
Благодаря ви! Вие променихте живота ми! Една голяма и вече красива усмивка на вас и целия свят...!!!”

Милена
Обща информация
Пациент
Милена, 32 г. 2 м., гр. Пловдив
Ортодонтско лечение
30 посещения
Случай
Пукане и болка в темпоромандибуларната става на челюстта в дясно, зъбен и скелетен клас 1, кръстосана захапка в дясно, струпани зъби, изместена средна линия на зъбите, абразия на горни и долни фронтални зъби.

Лечение с метални брекети в двете челюсти без екстракция на зъби, подреждане и нивелиране на зъбните дъги, създаване на добра оклузия, спиране на пукането и болката в темпоромандибуларната става.
Извън Ортодонтско лечение
Избелване, изграждане с композит на изтритите зъби.
Екип
д-р Иван Горялов (ортодонтия, избелване)
д-р Николай Папанов (изграждания)

Как се грижим за вас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия