Предварителен преглед и консултация (І стъпка)Предварителен преглед и консултация (І стъпка)

Всички посещения са с предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА НА ЛИЦЕ ДО 25г. вкл.: 95 лева

ЦЕНА НА ЛИЦЕ НАД 25г.: 145 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

Информация за услугата

Ортодонтски преглед, диагноза и план на лечение (ІІ стъпка)Ортодонтски преглед, диагноза и план на лечение (ІІ стъпка)

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА:

 • ДЕЦА: 390 лева
 • ВЪЗРАСТНИ: 450 лева

1-во посещение за събиране на данни ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

2-ро посещение за изговаряне на диагноза и план на лечение в конкретни стъпки ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

Информация за услугата

Инструкции за орална хигиена (ІІІ стъпка)Инструкции за орална хигиена (ІІІ стъпка)

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА:

КРАТКИ ИНСТРУКЦИИ- 220 лева

ДЪЛГИ ИНСТРУКЦИИ- 340 лева

  

 


 

Информация за услугата

Ортодонтско ранно лечение (7-9 г. включително)Ортодонтско ранно лечение (7-9 г. включително)

Цените на ортодонтското лечение се образуват в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения са с предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.

 

ЦЕНА

Ранно лечение Частично ранно лечение Пълно ранно лечение 
Фаза 1
(7 - 9 години)
Вид І Вид ІІ Вид ІІІ
 
 • само апарат за бърза експанзия
 • само 2х4 пръстена с брекети
 •  само функционално апартче (лип бъмпър/ елестично или друго подвижно апаратче)
 1. 2х4 пръстена с брекети
 2. апарат за бърза експанзия или лицева маска (хедгер)
 1. 2х4 пръстена с брекети
 2. апарат за бърза експанзия
 3. лицева маска (хедгер)
ЦЕНА Фаза 1
2580 лв. 3450 лв. 4960 лв.
Фаза 2
(11 - 13 години)
ако е необходима 
След частично ранно лечение След пълно ранно лечение 
ЦЕНА Фаза 2
(лечение с метални брекети „Алекзандър”)
6950 лв. 6710 лв. 
 
 
 
 

 

СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото при подписване на документите - ползва се 7% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.

Информация за услугата

Ортодонтско лечение на тийнейджъри (10-18 г. включително)Ортодонтско лечение на тийнейджъри (10-18 г. включително)

Цените на ортодонтското лечение се формират в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.


ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ  „АЛЕКЗАНДЪР” 

*Виж по-долу типовете сложност Тип І
Тип ІІ Тип ІІІ
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
Тип ІV
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
Дете (10 - 18 г. включително) 7220 лв.
ПРИМЕР 1
8580 лв.
ПРИМЕР 2
9790 лв.
ПРИМЕР 1
13 950 лв.
ПРИМЕР 1

 

ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ СЪС САПФИРЕНИ БРЕКЕТИ RADIANCE

Горепосочените цени:
+ 1500 лв. за едната челюст;
+ 2900 лв. за двете челюсти.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТ

 Цената на ортодонтското лечение се определя след предварителен преглед на пациента.

!!! При пациент, започнал лечението си в друг ортодонтски кабинет (например в друга държава), и при обективна невъзможност пациентът да продължи лечението си там, ние изискваме от лекуващия ортодонт:
- пълната документация на пациента, плана на лечение и писмо за прехвърляне на пациента.


СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото при подписване на документите - ползва се 7% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.


ДРУГИ

1) Изгубен или повреден подвижен ретайнер - 300 лв.

2) Разлепен фиксиран ретайнер - 600 лв.


*ТИПОВЕ НА СЛОЖНОСТ

1) Тип І

 • Случаи на захапка клас 1 при моларите (6-тите зъби) и здрав пародонт.

2) Тип ІІ

 • Захапка клас 2 или клас 3 при моларите при пациенти в активен растеж, при които лечението е безекстракционно
 • Клас 2 или клас 3 захапка при моларите при пациенти, чийто активен растеж е приключил и се налага екстракция на премолари (4-ти или 5-ти зъби); при тези случаи се цели чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска (Headgear, Facemask)
 • Случаи на кръстосана захапка с необходимост от използване на апарат за бърза експанзия
 • Случаи на отворена или дълбока захапка
 • Случаи на бипротрузия и необходимост от екстракция на до четири премолара
 • Случаи на лечение на пациент с наличие на девитализирани (лекувани) зъби и/или протезирани зъби (вставки, коронки, мостове и др.)
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в лека и средна степен

3) Тип ІІІ

 • Случаи на екстракция на един молар - най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционното пространство и премахване на необходимостта от поставяне на имплант, мост или други протезни конструкции
 • Случаи на дистализиране на молари с Pendulum, Lokar или други апарати за дистализиране
 • Случаи, изискващи използването на мини импланти (винтове или пластинки)
 • Случаи с един ретиниран резец, кучешки зъб или премолар
 • Случаи с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби
 • Случаи с цялостна флуроза на зъбите

4) Тип ІV

 • Случаи на екстракция на два или повече молара - най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на импланти, мостове или други протезни конструкции
 • Случаи с два или повече ретинирани резеца, кучешки зъба, премолара, един или повече молари
 • Случаи с ортогнатна хирургия - ортодонтското планиране на операцията влиза в цената; цената обаче не включва самата операция
Ортогонатна хирургия Сапфирени брекети Метални брекети Лечение на тийнейджъри Услуги:

Ортодонтско лечение на възрастниОртодонтско лечение на възрастни

Цените на ортодонтското лечение се формират в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.


ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ
„АЛЕКЗАНДЪР”

*Виж по-долу типовете сложност Тип І Тип ІІ Тип ІІІ
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
Тип ІV
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
 Възрастен (над 19 г.)
8720 лв.
ПРИМЕР 1
10 490 лв.
ПРИМЕР 2
13 860 лв. 17 100 лв.


ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ СЪС САПФИРЕНИ БРЕКЕТИ RADIANCE

Горепосочените цени:
+ 1500 лв. за едната челюст;
+ 2900 лв. за двете челюсти.


СЛУЧАИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТ

 Цената на ортодонтското лечение се определя след предварителен преглед на пациента.

!!! При пациент, започнал лечение в друг ортодонтски кабинет (например в друга държава), и при обективна невъзможност пациентът да продължи лечението си там, ние изискваме от лекуващия ортодонт: пълната документация на пациента, плана на лечение и писмо за прехвърляне на пациента.


СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото, при подписване на документите - ползва се 7% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.


ДРУГИ

1) Изгубен или повреден подвижен ретайнер - 300 лв.

2) Разлепен фиксиран ретайнер - 600 лв.


*ТИПОВЕ НА СЛОЖНОСТ

1) Тип І

 • Случаи на клас 1 захапка при моларите (6-тите зъби) и здрав пародонт

2) Тип ІІ

 • Клас 2 или клас 3 захапка при моларите при пациенти в активен растеж, при които лечението е безекстракционно
 • Клас 2 или клас 3 захапка при моларите при пациенти, чийто активен растеж е приключил и се налага екстракция на премолари (4-ти или 5-ти зъби); при тези случаи се цели чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска (Headgear, Facemask)
 • Случаи на кръстосана захапка с необходимост от използване на апарат за бърза експанзия
 • Случаи на отворена или дълбока захапка
 • Случаи на бипротрузия и необходимост от екстракция на до четири премолара
 • Случаи на лечение на пациент с наличие на девитализирани (лекувани) зъби и/или протезирани зъби (вставки, коронки, мостове и др.)
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в лека и средна степен

3) Тип ІІІ

 • Случаи на екстракция на един молар – най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционното пространство и премахване на необходимостта от поставяне на имплант, мост или други протезни конструкции
 • Случаи на дистализиране на молари с Pendulum, Lokar или други апарати за дистализиране
 • Случаи, изискващи използването на миниимпланти (винтове или пластинки)
 • Случаи с един ретиниран резец, кучешки зъб или премолар
 • Случаи с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби
 • Случаи с цялостна флуроза на зъбите

4) Тип ІV

 • Случаи на екстракция на два или повече молара - най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на импланти, мостове или други протезни конструкции
 • Случаи с два или повече ретинирани резеца, кучешки зъба, премолара, един или повече молари
 • Случаи с ортогнатна хирургия – ортодонтското планиране на операцията влиза в цената; цената обаче не включва самата операция
Ортогонатна хирургия Сапфирени брекети Метални брекети Лечение на възрастни Услуги:

Ортодонтско частично и сегментно лечение в едната челюстОртодонтско частично и сегментно лечение в едната челюст

Цените на ортодонтското лечение се формират в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.


ЦЕНА ЗА ЧАСТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (в едната челюст)
С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ  „АЛЕКЗАНДЪР”

Частично лечение 4х4 или 5х5
6х6 или 7х7
 
 •  4х4 - брекета от 4-ти до 4-ти зъб
 •  5х5 - брекета от 5-ти до 5-ти зъб
 • 6х6 - брекета от 6-ти до 6-ти зъб
 • 7х7 - брекета от 7-ми до 7-ми зъб
  
3720 лв. 4920 лв.


ЦЕНА
ЗА ЧАСТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (в едната челюст) СЪС САПФИРЕНИ БРЕКЕТИ RADIANCE

Горепосочените цени:
+ 1500 лв. за едната челюст.


СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото, при подписване на документите - ползва се 10% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.

Сапфирени брекети Метални брекети Услуги:

ИзбелванеИзбелване

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА: 830 лева

Информация за услугата

СилантиСиланти

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА: 94 лева на зъб

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

Информация за услугата

Професионално почистване на зъбиПрофесионално почистване на зъби

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

ЦЕНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИ

 
БЕЗ ЗЪБЕН КАМЪК
БЕЗ ЗЪБЕН КАМЪК + НАЛИЧЕН РЕТАЙНЕР
НАДВЕНЕЧЕН ЗЪБЕН КАМЪК
ПОДВЕНЕЧЕН ЗЪБЕН КАМЪК + УПОЙКА 
Деца и тийнейджъри (до 18 г. включ.) 80 лв.
110 лв.
150 - 180 лв.
180 - 250 лв.
Възрастни
(над 19 г. включ.)
120 лв. 170 лв. 180 - 220 лв. 220 - 280 лв.
Информация за услугата
 

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия