0889 410 442
Цени

Ортодонтски анализ и план на лечение

*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 5
Планирай своята работа, след това изпълни плана си!

Пълният ортодонтски анализ се извършва в рамките на две посещения.
Целта на анализа е да се изготви точна диагноза и пълен план на лечение, за които са необходими фотодокументация, дигитални или аналогови отпечатъци и рентгенови изследвания.

Първо посещение

Данни за пациента

Лицеви и зъбни фотографии
Целта на ортодонтското лечение е да се коригират зъбно-челюстните несъответствия, да се постигне красива усмивка и добър лицев профил, което повлиява върху цялостната визия на лицето.

Правят се снимки на лицето и зъбите, необходими за изготвянето на индивидуална диагноза и план на лечение.

Дигитално сканиране на зъбите или отпечатъци на зъбите
Използват се за изготвяне на ортодонтски модели.

Знаете ли че?
Знаете ли че?

Използването на дигитален скенер е приятна и забавна процедура за децата.

Използването на дигитален орален скенер в кабинета не само улеснява процеса на работа на денталния лекар, но също така представлява голямо удобство и за пациента.

Рентгенови снимки
Ортопантомография, телерентгенография , както и други рентгенови изследвания (в случай, че са необходими) се правят в рентгенов кабинет. Анализирането на рентгеновите изследвания ни предоставя информация, която е важна част от изготвянето на цялостния план на лечение.

Ортопантомография (панорамна снимка)
Ортопантомография
(панорамна снимка)
Телерентгенография
Телерентгено- графия

Диагноза и план на лечение

Въз основа на прецизни фото и рентгенови снимки, диагностични модели и компютърен анализ на телерентгенография, се изготвя индивидуална диагноза и лечебен план. Това е най-важната стъпка в ортодонтското лечение.

Разчертана телерентгенография
Компютърен анализ на телерентгенография
Ортодонтска диагноза и план на лечение
Второ посещение

План на лечение на пациента

За лица до 19 г. е задължително присъствието на родител (по възможност и двамата родители) или настойник по време на консултацията относно плана на лечение, след ортодонтския преглед,.

В рамките на второто посещение се разясняват подробностите, свързани с ортодонтското лечение, като например:

 • точна диагноза и план на лечение;
 • продължителност на лечението;
 • важността на съдействието на пациента;
 • конкетна стойност на лечението и финансови схеми на плащане.

Документи

След вземането на решение за започване на ортодонтско лечение се подписва набор от документи, регламентиращи всички аспекти на ангажираността на ортодонта и пациента:

 • писмо с диагностични резултати и препоръчително лечение;
 • договор за ортодонтско лечение;
 • декларация за информирано съгласие;
 • задължителни указания за лечение;
 • задължителни указания за ретенция;
 • декларация за съгласие за събиране, обработване и съхранение на лични данни;
 • посещения;
 • финансова схема.

Пациентът получава пълната документация (по един екземпляр от всеки документ).

Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 7
Проведи лечение, базирано на правилното позициониране на брекетите!

Цена на услугата
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Цена на услугата
Деца
390 лв.
 • Снемане на подробна анамнеза
 • Фотоснимки и дигитално сканиране или аналогови отпечатъци на зъбите и захапката
 • Изготвяне на индивидуална диагноза и план на лечение
 • Консултация, с цел изговаряне плана на лечение
Възрастни
450 лв.
 • Снемане на подробна анамнеза
 • Фотоснимки и дигитално сканиране или аналогови отпечатъци на зъбите и захапката
 • Изготвяне на индивидуална диагноза и план на лечение
 • Консултация, с цел изговаряне плана на лечение
Свържи се с нас
Посещения
За пациенти до 19 г. е задължително присъствието на родител (по възможност и двамата родители) или настойник по време на консултацията относно плана на лечение.
I
1-во посещение - Снемане на подробна анамнеза.
Продължителност: 1 час
II
2-ро посещение - Изговаряне на диагноза и план на лечение в конкретни стъпки.
Продължителност: 1 час
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.

История от наш пациент

„Всеки път, когато влизах в кабинета, знаех, че ще получа 100% професионално мнение, отношение и разбиране. Това, че можех да ви се доверя напълно, е най-ценното за мен, а и надявам се - за вас.

Иначе за перфектната усмивка не съм се съмнявала, че ще постигнем като резултат. Да, красивата усмивка ще ми даде повече увереност, но за мен важното е, че правих нещо добро за себе си през тези 5 години , че се старах и постигнах резултат!”

Катя
Обща информация
Пациент
Катя, 26 г., гр. Пловдив
Ортодонтско лечение
14 посещения
Случай
Зъбен и скелетен клас 3, кръстосана захапка при единични зъби, струпани зъби в долен фронт

Пълно ортодонтско лечение с метални брекети „Алекзандър" и екстракция на два долни премолара.
Извън Ортодонтско лечение
Избелване, възстановително дентално лечение
Екип
д-р Иван Горялов (ортодонтия и избелване)
д-р Ангел Георгиев (хирургия)
д-р Николай Папанов (възстановителна дентална медицина)

Как се грижим за вас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия