0889 410 442
Цени

Момичета между 10 - 14 г.

*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 8
Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!

Тийнейджърите (момичета) влизат във втори пик на най-активен растеж, т.н. пубертет, във възрастта между 10-14 години. В този период е изключително важно да се използва растежът и да се постигнат най-вече корекция на зъбно – челюстни несъответствия, а не само подреждане на зъбите.

В случай, че се пропусне ранното лечение (първи пик на активен растеж - възраст между 7 г. и 9 г.), след пробиването на постоянните зъби, се прави пълно ортодонтско лечение (в една фаза). Това е лечение с брекети и екстраорални апарати - хедгиър и лицева маска, при необходимост. Лечението започва на 10-14 г. при момичетата и на 12-15 г. при момчетата.

Oртодонтското лечение в тази възраст:

 • направлява растежа на челюстите;
 • коригира челюстните несъответствия;
 • влияе върху подредбата на зъбите;
 • обикновено продължава между 24-30 месеца.

Продължителността на лечението зависи от няколко фактора:

 • сериозност на проблема
 • възраст на пациента
 • спазване на посещенията по график
 • съдействие от страна на пациента
Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип I

Случаи на захапка клас 1 при 6-ите зъби и:

 • здрав пародонт;
 • криви зъби;
 • дълбоко покритие на захапката;
 • дълбока захапка.

Пример за ортодонтско лечение с метални брекети „Алекзандър” на момиче на 13 г.

Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 17
Използвай безекстракционно лечение, когато е възможно!

Пример за ортодонтско лечение с брекети на момиче на 14 г.

Пациент по време на лечение с метални брекети „Алекзандър”.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 2
Няма малки неща!

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип II

Случаи на:

 • захапка клас 2 или клас 3 при 6-ите зъби при пациенти в активен растеж, при които лечението е безекстракционно;
 • използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска, хедгиър (Headgear, Facemask);
 • кръстосана захапка с необходимост от използване на апарат за бърза експанзия;
 • отворена или дълбока захапка;
 • клас 2 или клас 3 захапка при 6-ите зъби при пациенти, при които се налага изваждане на 4-ти или 5-и зъби. При тези случаи се цели чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие;
 • бипротрузия и необходимост от изваждане на до четири зъба;
 • лечение на пациент с наличие на коренови лечения на зъби.

Пример за лечение в две фази (Фаза I и Фаза II) на момиче с клас 2 захапка.

Фаза I (ранно лечение) - целта е да се намали скелетният проблем и да се повлияе на челюстите и захапката.
Лечението започва на 7 год. възраст с апарат за разширение на горна челюст, хедгиър и брекети 2х4. Постигнати са правилни зъбни и челюстни съотношения, които се проследяват до началото на Фаза II.

Фаза II на лечение - целта е да се постигнат правилни зъбно-челюстни съотношения и прецизна подредба на зъбите.
Лечението започва на 11 год. възраст, като са използвани метални брекети „Алекзандър” на всички зъби и хедгиър. В следствие на лечението във Фаза I, лечението във Фаза II преминава по-леко и с по-малко апарати. Избегната е нуждата от хирургично преместване на челюстите след 18 год. възраст (вж. раздел Ортогнатна хирургия).

Пациент след завършена Фаза I и Фаза II на ортодонтско лечение.
Знаете ли че?
Знаете ли че?

Фотодокументацията помага за проследяване и подобряване на лечението.

Пример за ортодонтско лечение в две фази (Фаза I и Фаза II) на момиче с обратна захапка (клас 3 захапка).

Фаза I (ранно лечение) - целта е да се намали скелетният проблем и да се повлияе на челюстите и обратната захапка.
Лечението започва на 9 год. възраст с апарат за разширение на горна челюст и лицева маска. Постигнати са правилни зъбни и челюстни съотношения, които се проследяват до началото на Фаза II.

Апарат за разширение на горна челюст.
Лицева маска.

Фаза II на лечение - целта е да се постигнат правилни зъбно-челюстни съотношения и прецизна подредба на зъбите.
Лечението започва на 13 год. възраст, като са използвани апарат за експанзия, лицева маска и метални брекети „Алекзандър” на всички зъби. В следствие на лечението във Фаза I, лечението във Фаза II преминава по-леко и е избегната нуждата от хирургично преместване на челюстите след 18 год. възраст (вж. раздел Ортогнатна хирургия).

Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 1
Усилие равно на резултат!

Пациент след завършена Фаза I и Фаза II на ортодонтско лечение.

Пример за ортодонтско лечение на момиче на 11 г. с тясна горна челюст и липса на място за постояните кучешки зъби.

С червено е отбелязана липсата на място за кучешките зъби.
С зелено е отбелязано правилното положение на кучешките зъби в зъбната редица.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 9
Определи идеалната форма на дъгата!

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип III

Случаи:

 • с изваждане на един 6-и или 7-и зъб и необходимост от преместване на задностоящи зъби. Целта е затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на дентални импланти, мостове или други протезни конструкции;
 • изискващи използването на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки);
 • с един ретиниран зъб;
 • с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия;
 • с цялостна флуроза на зъбите.

Пример за ортодонтско лечение с използване на допълнителна скелетна опора – мини импланти, с цел придвижване на долните 6-и зъби напред, при момиче на 11 г.

Мини имплант за предвижване на 6-и зъб напред.
6-и и 7-и зъб са преместени напред в зъбната редица.
Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип IV

Случаи:

 • на изваждане на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби. Целта е затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на дентални импланти, мостове или други протезни конструкции;
 • С два или повече ретинирани зъби;
 • С ортогнатна хирургия - ортодонтското планиране на операцията влиза в цената. Цената не включва самата операция.

Пример за ортодонтско лечение с ортогнатна хирургия с цел коригиране на зъбно-челюстните несъответствия и асиметрията в долната трета на лицето.

Асиметрия в долна трета на лицето. Преди лечение.
Коригирана асиметрия в долна трета на лицето. След операция.
Тежък клас 3 захапка (обратна захапка). Преди лечение.
Постигната нормална захапка след операция.
Цена на услугата
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Цена на лечението
Фаза II след частично ранно лечение
10200 лв.
 • Използват се брекети и екстраорални апарати (при необходимост)
 • Цели да подреди зъбите и да коригира челюстните несъответствия
Фаза II след пълно ранно лечение
9900 лв.
 • Използват се брекети и екстраорални апарати (при необходимост)
 • Цели да подреди зъбите и да коригира челюстните несъответствия
Пълно ортодонтско лечение
Тип I
10800 лв.
 • Захапка клас 1 и здрав пародонт
 • Захапка клас 1 и криви зъби
 • Захапка клас 1 с дълбоко покритие
Виж пример
Тип II
13800 лв.
 • Безекстракционно лечение на пациенти в активен растеж със захапка клас 2 или лек клас 3
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска, хедгиър
 • Лечение на пациент с дълбока захапка
 • Клас 2 или лек клас 3 захапка с необходимост от изваждане на 4-ти или 5-и зъби
 • Лечение на пациент с липсващ зъб без нужда от скелетна опора
 • Лечение на пациент с наличие на коренови лечения на постоянни зъби
Виж пример
Тип III
16800 лв.
 • Лечение на пациент с използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Средно тежък клас 3 захапка
 • Отворена захапка
 • Бипротрузия и необходимост от изваждане на до четири зъба
 • Изваждане на един 6-и или 7-и зъб и преместване на задностоящи зъби напред
 • Лечение на пациент с един ретиниран зъб
 • Лечение на пациент с липсващи два или повече постоянни зъби
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето без необходимост от ортогнатна хирургия
 • Лечение на пациент, изискващ нивелиране на зъбните редици и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с нужда от изправяне на молари и/или нужда от създаване на място за протетично възстановяване
 • Цялостна флуроза на зъбите
Виж пример
Тип IV
19100 лв.
 • Екстракция на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби
 • Използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Лечение на пациент с два или повече ретинирани зъби
 • Лечение на пациент с тежък клас 3 захапка
 • Лечение на пациент със силно отворена захапка
 • Лечение на пациент, изискващ сложна биомеханика в ортодонтското лечение и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето с необходимост от ортогнатна хирургия
Виж пример
Свържи се с нас
Схеми на плащане
Плащане на цялата сума при подписване на документите - ползва се 3% отстъпка от цялата сума на лечението.
Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.

История от наш пациент

„Благодаря много за положените грижи през тези три години. Вече имам една прекрасна усмивка и съм много щастлива.”

Виктория
Обща информация
Пациент
Виктория, 12 г. 6 м., гр. Стара Загора
Ортодонтско лечение
30 посещения
Случай
Вреден навик – инфантилно гълтане, зъбен и скелетен клас 2, дълбока захапка, кръстосана захапка в дясно, наличие на треми и диастема.

Лечение с метални брекети в двете челюсти без екстракция на зъби, носене на хедгиър (по време на сън) за коригиране на клас 2 захапката, коригиране на дълбоката захапка, разширение на горна челюст с апарат за бърза експанзия, коригиране на кръстосаната захапка, подреждане на зъбите, коригиране на инфантилното гълтане.
Екип
д-р Иван Горялов (ортодонтия)

Как се грижим за вас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия