0889 410 442
Цени

Деца между 7 - 10 г.

*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Фаза I

Ранно лечение

Лечение със снемаеми и/или неснемаеми апаратчета.

Първата фаза на лечението има основно ортопедичен ефект и цели да балансира силите между езика и лицевите мускули, което допринася за правилния зъбен, лицев и челюстен растеж. Това лечение обикновено започва след като четирите горни предни зъба са поникнали (между 7 и 9 г.). Ранното ортодонтско лечение може да започне преди поникването на всички постоянни зъби, при наличието на следните зъбни проблеми:

 • неправилно съотношение между двете челюсти;
 • неправилен тип на растеж;
 • вредни навици;
 • силно издадени предни зъби, когато устните не могат да бъдат затворени без обтягане;
 • силно сбити предни зъби, което не позволява те да се развиват нормално;
 • преждевременно изваждане на временни зъби;
 • липса на баланс между езика и лицевите мускули.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 1
Усилие = Резултат!

При ранното лечение се използват някои от следните апарати:

Еластично апаратче
Снемаемо апаратче, което служи да направлява посоката на челюстите и зъбите по време на растежа

Лип бъмпер
Поддържа шестите зъби изправени и създава условия за нормален пробив на другите постоянни зъби

Апарат за бърза експанзия
Разширява горната челюст

2х4 брекета и пръстена
Два пръстена и четири брекета подреждат постоянните зъби и служат за опора на други апарати

Хедгиър
Забавя растежа на горната челюст напред, докато се дава шанс на долната челюст да заеме правилна позиция.

Лицева маска
Придвижва горната челюст и/или зъбите напред

Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 20
Осигури си съдействието на пациента!

Предимства на ранното лечение:

 • Пациентите на тази възраст съдействат добре;
 • Подобрява се съотношението между горна и долна челюст, което благоприятства нормалното им развитие в бъдеще;
 • Оптимално се използват предимствата на растежа в детска възраст;
 • Подобрява се лицето в профил и анфас;
 • Ако предните зъби са издадени напред, чрез лечението те се преместват назад и така стават по-малко изложени на наранявания;
 • Запазва се мястото на поникване на постоянните зъби, когато временните са преждевременно извадени;
 • Целта е повлияване върху вредните навици.

Недостатъци на ранното лечение:

 • Възможно е да се наложи последващо лечение (Фаза II);
 • При необходимост от Фаза II общата продължителност на лечението ще бъде по-дълга;
 • Липсва контрол върху 16-те поникващи постоянни зъби и в случай, че поникнат неправилно, ще се наложи всички корекции да бъдат направени във Фаза II;
 • Ако има две фази на лечение, разходите ще се увеличат.

Примери за ранно лечение:

Ранно лечение на дълбока захапка и струпани зъби с еластично апаратче при дете на 9 г.

Ранно лечение на кръстосана захапка с апарат за бърза експанзия и брекети 2х4 - при дете на 10 г.

Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 8
Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!

Ранно лечение на обратна захапка с апарат за бърза експанзия и лицева маска при дете на 9 г.

Ранно лечение на струпани зъби и липса на място за постоянните зъби в долна челюст с лип бъмпер при дете на 10 г.

Поддържаща фаза

Ранно лечение

След края на Фаза I се свалят всички апаратчета и на всеки 6 месеца е необходимо провеждане на контролни прегледи.

Фаза II

Лечение с брекети

По време на Фаза I липсва контрол върху 16-те непоникнали постоянни зъба. Ако след тяхното поникване са налице проблеми, следва продължение на лечението с брекети. Обикновено Фаза II започва във възрастта между 10-12 г. при момичетата и 12-14 г. при момчетата. Има ефект върху подредбата на зъбите, направлява се растежът на челюстите и се коригират челюстните несъответствия. Продължителността на лечението е между 20-24 месеца.

Цена на услугата
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Цена на лечението
Частично ранно лечение – Фаза I Вид 1
4500 лв.
 • само апарат за бърза експанзия
 • само 2х4 пръстена с брекети
 • само функционално апартче (лип бъмпер еластично или друго подвижно апаратче)
Пълно ранно лечение - Фаза I Вид 2
6500 лв.
 • 2х4 пръстена с брекети
 • апарат за бърза експанзия или лицева маска (хедгиър)
Пълно ранно лечение - Фаза I Вид 3
9500 лв.
 • 2х4 пръстена с брекети
 • апарат за бърза експанзия
 • лицева маска (хедгиър)
Свържи се с нас
Финансови схеми
Плащане на цялата сума при подписване на документите - ползва се 3% отстъпка от цялата сума на лечението.
Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски. Минималната месечна вноска е в размер на 250 лева.
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.

История от наш пациент

Обща информация
Пациент
Ивета, 7 г. 9 м., гр. Пловдив
Случай
Зъбен и скелетен клас 2, дълбока захапка, струпани зъби.

Ранно лечение с еластично апаратче (носи се основно по време на сън), намаляване на дълбоката захапка.

Необходимост от последващо пълно ортодонтско лечение с брекети във Фаза II с цел пълното коригиране на клас 2 дълбоката захапка.
Екип
д-р Иван Горялов (ортодонтия)

Как се грижим за вас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия