0889 410 442
Цени

Момчета между 12 - 15 г.

*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 8
Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!

Тийнейджърите (момчета) влизат във втори пик на най-активен растеж, т.н. пубертет, във възрастта между 12-15 години. В този период е изключително важно да се използва растежът и да се постигнат най-вече корекция на зъбно–челюстни несъответствия, а не само подреждане на зъбите.

В случай, че се пропусне ранното лечение (първи пик на активен растеж – възраст между 8 и 10г.), след пробиването на постоянните зъби се прави пълно ортодонтско лечение (в една фаза). Това е лечение с брекети и екстраорални апарати - хедгиър и лицева маска, при необходимост. Лечението започва на 11-13 г. при момичетата и на 12-15 г. при момчетата.

Oртодонтското лечение в тази възраст:

 • направлява растежа на челюстите;
 • коригира челюстните несъответствия;
 • влияе върху подредбата на зъбите;
 • обикновено продължава между 24-30 месеца.

Продължителността на лечението зависи от няколко фактора:

 • сериозност на проблема
 • възраст на пациента
 • спазване на посещенията по график
 • съдействие от страна на пациента
Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип I

Случаи на захапка клас 1 при 6-ите зъби и:

 • здрав пародонт;
 • криви зъби;
 • дълбоко покритие на захапката;
 • дълбока захапка.

Пример за ортодонтско лечение с брекети на момче с дълбока захапка.

Дълбока захапка
Нормално покритие на захапката
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 14
Нивелирай дъгите и отвори захапката чрез дъги с обратна крива!

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип II

Случаи на:

 • захапка клас 2 или клас 3 при 6-ите зъби при пациенти в активен растеж, при които лечението е безекстракционно;
 • използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска, хедгиър (Headgear, Facemask);
 • кръстосана захапка с необходимост от използване на апарат за бърза експанзия;
 • отворена или дълбока захапка;
 • клас 2 или клас 3 захапка при 6-ите зъби при пациенти, при които се налага изваждане на 4-ти или 5-и зъби. При тези случаи се цели чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие;
 • бипротрузия и необходимост от изваждане на до четири зъба;
 • лечение на пациент с наличие на коренови лечения на зъби.

Пример за ортодонтско лечение на момче на 13 г. с клас 2 захапка и тясна горна челюст. Използвани са метални брекети „Алекзандър”, апарат за експанзия, екстраорален апарат – хедгиър.

Знаете ли че?
Знаете ли че?

Хедгиър се носи по време на сън.

Апарат за разширение на горна челюст
Хедгиър - носи се по време на сън

Пример за лечение на момче на 14 г. с клас 2 захапка и струпани зъби. Пациентът е лекуван с метални брекети „Алекзандър” и хедгиър.

Пациенти след завършено ортодонтско лечение.
Принципи на дисциплината „Алекзандър”
Принципи на дисциплината „Алекзандър”

Номер 1
Усилие равно на резултат!

Пример за тежък клас 2 захапка при момче на 13 г. Лечението е проведено с метални брекети „Алекзандър” и хедгиър.

Клас 2 захапка. Червенте линии показват разминаването на зъбите и челюстите.
След лечението зелените линии показват правилно съотношение на зъбите и челюстите.
Знаете ли че?
Знаете ли че?

Фотодокументацията помага за проследяване и подобряване на лечението.

Пример за лечение в две фази (Фаза I и Фаза II) на момче с обратна захапка (клас 3 захапка)

Фаза I (ранно лечение) - целта е да се намали скелетният проблем и да се повлияе на челюстите и обратната захапка.
Лечението започва на 7 год. възраст с функционален апарат, апарат за разширение на горна челюст, лицева маска и брекети 2х4. Постигнати са правилни зъбни и челюстни съотношения, които се проследяват до началото на Фаза II.

Фаза II на лечение - целта е да се постигнат правилни зъбно-челюстни съотношения и прецизна подредба на зъбите.
Лечението започва на 12 год. възраст. Използвани са апарат за експанзия, лицева маска и метални брекети Алекзандър на всички зъби. В следствие на лечението във Фаза I, лечението във Фаза II преминава по-леко, по-кратко и е избегната нуждата от хирургично преместване на челюстите след 18 г. възраст (вж. раздел Ортогнатна хирургия).

Пациент след завършена Фаза I и Фаза II на ортодонтско лечение.
Знаете ли че?
Знаете ли че?

Ортодонтското лечение на пациента печели първа награда от конкурса „Усмивка на годината - 2022 г." в категория „Фиксирана ортодонтия за деца и подрастващи".

Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип III

Случаи:

 • с изваждане на един 6-и или 7-и зъб и необходимост от преместване на задностоящи зъби. Целта е затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на дентални импланти, мостове или други протезни конструкции;
 • изискващи използването на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки);
 • с един ретиниран зъб;
 • с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия;
 • с цялостна флуроза на зъбите.

Пример за ортодонтско лечение с използване на допълнителна скелетна опора – мини имплант, с цел придвижване на горните десни 6-и зъби напред, при момче на 12 г.

Мини имплант за предвижване на 6-и зъб напред.
6-и и 7-и зъб са преместени напред в зъбната редица.
Пациент 5 г. след ортодонтско лечение.
Типове, сложност, примери

Ортодонтско лечение Тип IV

Случаи:

 • на изваждане на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби. Целта е затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на дентални импланти, мостове или други протезни конструкции;
 • с два или повече ретинирани зъби;
 • с ортогнатна хирургия - ортодонтското планиране на операцията влиза в цената. Цената не включва самата операция.

Пример за ортодонтско лечение с ортогнатна хирургия на момче със завършен скелетен растеж и вродена цепка на устните и небцето.

Цена на услугата
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.
Цена на лечението
Фаза II след частично ранно лечение
10200 лв.
 • Използват се брекети и екстраорални апарати (при необходимост)
 • Цели да подреди зъбите и да коригира челюстните несъответствия
Фаза II след пълно ранно лечение
9900 лв.
 • Използват се брекети и екстраорални апарати (при необходимост)
 • Цели да подреди зъбите и да коригира челюстните несъответствия
Пълно ортодонтско лечение
Тип I
10800 лв.
 • Захапка клас 1 и здрав пародонт
 • Захапка клас 1 и криви зъби
 • Захапка клас 1 с дълбоко покритие
Виж пример
Тип II
13800 лв.
 • Безекстракционно лечение на пациенти в активен растеж със захапка клас 2 или лек клас 3
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска, хедгиър
 • Лечение на пациент с дълбока захапка
 • Клас 2 или лек клас 3 захапка с необходимост от изваждане на 4-ти или 5-и зъби
 • Лечение на пациент с липсващ зъб без нужда от скелетна опора
 • Лечение на пациент с наличие на коренови лечения на постоянни зъби
Виж пример
Тип III
16800 лв.
 • Лечение на пациент с използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Средно тежък клас 3 захапка
 • Отворена захапка
 • Бипротрузия и необходимост от изваждане на до четири зъба
 • Изваждане на един 6-и или 7-и зъб и преместване на задностоящи зъби напред
 • Лечение на пациент с един ретиниран зъб
 • Лечение на пациент с липсващи два или повече постоянни зъби
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето без необходимост от ортогнатна хирургия
 • Лечение на пациент, изискващ нивелиране на зъбните редици и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с нужда от изправяне на молари и/или нужда от създаване на място за протетично възстановяване
 • Цялостна флуроза на зъбите
Виж пример
Тип IV
19100 лв.
 • Екстракция на два или повече 6-и или 7-и зъби и необходимост от преместване на задностоящи зъби
 • Използване на допълнителна скелетна опора (мини импланти и пластинки)
 • Лечение на пациент с два или повече ретинирани зъби
 • Лечение на пациент с тежък клас 3 захапка
 • Лечение на пациент със силно отворена захапка
 • Лечение на пациент, изискващ сложна биомеханика в ортодонтското лечение и ортогнатна хирургия - подготовка и планиране на операцията
 • Лечение на пациент с вродена цепнатина на устните и небцето с необходимост от ортогнатна хирургия
Виж пример
Свържи се с нас
Схеми на плащане
Плащане на цялата сума при подписване на документите - ползва се 3% отстъпка от цялата сума на лечението.
Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски в рамките на една година.
*Всички снимки в този сайт са на пациенти от Фабрика за усмивки.

История от наш пациент

„Пътят към прекрасната усмивка беше дълъг и понякога труден, но днес, когато виждам резултата от всичко това, разбирам, че всяка минута си е заслужила и постигнатото от нас ще ми остане като спомен за цял живот!Благодаря за всичко!”

Алекс
Обща информация
Пациент
Алекс, 12 г. 2 м., гр. Кюстендил
Ортодонтско лечение
23 посещения
Случай
Вреден навик – инфантилно гълтане, зъбен и скелетен клас 2, конвексен профил, долна челюст ретрудирана (назад), дълбоко захапка, тясна горна челюст, долен ляв 5-ти зъб липсва, долен десен 5-ти зъб и долни 7-ми зъби ретинирани (със задържан пробив).

Лечение с метални брекети в двете челюсти без екстракция на зъби, носене на хедгиър (по време на сън) за коригиране на клас 2 захапката, коригиране на дълбоката захапка, подреждане на зъбите, коригиране на инфантилното гълтане.
Извън Ортодонтско лечение
Избелване
Екип
д-р Иван Горялов (ортодонтия, избелване)

Как се грижим за вас

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия