0889 410 442
Индекс

Дисциплината
„Алекзандър”

Разделът Дисциплината „Алекзандър” е подготвен от д-р Иван Горялов
Клинична фотография - д-р Иван Горялов

Системата „Алекзандър” е разработена от проф. Уик Алекзандър от Арлингтън, Тексас, САЩ преди повече от 50 години. Тя е една от най-изпитаните, клинично доказани системи в ортодонтията. Уникалното при нея е, че дава на ортодонта пълен контрол при лечението и възможност да постави зъбите точно на желаното от него място. Това е изключително важно за постигането на красиви, бързи и стабилни резултати.

Дългосрочна стабилност

В своите учебници „Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър” и „Дългосрочна стабилност” проф. Алекзандър демонстрира не само успешно излекувани случаи, но и стабилност на резултатите, траещи десетки години (до 40 години) след лечение. Много малко са системите от брекети в света, които могат да се похвалят с доказателствата на дисциплината „Алекзандър”, позоваващи се на солидни данни (повече от 50 научни публикации) и на дългосрочно стабилни резултати.

Уик от западен Тексас до света
Дисциплината „Алекзандър” съвременни концепции и философии
Двайсетте принципа на Дисциплината „Алекзандър”
Българско издание на учебника
Дисциплината „Алекзандър”, част 2 - Дългосрочна стабилност
Дисциплината „Алекзандър”, част 3 - Нетипични и трудни случаи

Системата „Алекзандър”

Контрол при лечението

След като се поставят брекетите и дъгата, зъбите лесно започват да се преместват. Предизвикателството обаче е да се промени само това, което е необходимо, и да се запази това, което е на мястото си. Така например, често в началото на лечението, долните резци имат стабилен и правилен наклон още преди започване на лечението. Ако само се поставят брекети и дъга, самата дъга неконтролируемо би наклонила долните резци напред и би ги преместила в нова нестабилна позиция. Иначе казано, ще се случи не това, което ортодонтът иска, а това, което силата на дъгата ще предизвика. Тази загуба на контрол ще компрометира качеството и дългосрочната стабилност на резултата. Могат да възникнат проблеми като: повторно струпване на зъбите, долните резци да са извън костта поради големия си наклон. Затова при системата „Алекзандър” има много ясна последователност от стъпки и действия, които да предпазят долните резци от прекомерно накланяне.

Наклон 100 градуса на долните резци преди ортодонтското лечение
Наклон 97 градуса на долните резци след ортодонтското лечение

Преди започване на ортодонтско лечение долните резци имат правилен и стабилен наклон (100 градуса). След ортодонтското лечение зъбите са подредени, но не за сметка на накланянето на долните резци напред, което осигурява дългосрочно стабилен резултат.

Изключителни резултати

Системата „Алекзандър" дава цялостен подход за лечение на различни типове ортодонтски проблеми – клас 1, клас 2, клас 3, дълбока и отворена захапка, струпани зъби. Спицифичното за системата е, че коригирането на дълбоката захапка става чрез изтегляне нагоре на долните задни зъби (4-ти, 5-ти, 6-ти), което е стабилно в дългосрочен план, а не чрез накланяне на предните зъби непред, което е нестабилно в дългосрочен план.

Дълбока захапка
Коригирана дълбока захапка

Благодарение на специфичните параметри, заложени в улея на брекетите „Алекзандър" зъбите се подреждат прецизно в трите равнини на пространството. Системата създава стабилна и прецизна захапка; красива, овална форма на зъбните дъги; красива, уникална за системата „Алекзандър", усмивка. Всичко това е резултат от 40 години опит, наблюдение и усъвършенстване на базата на повече от 15 000 излекувани пациенти в клиниката на проф. Алекзандър, гр. Арлингтън, Тексас, САЩ.

Лечение

Лечение на клас 2 дълбока захапка, струпани зъби при подрастващ пациент

Преди ортодонтско лечение
След ортодонтско лечение с брекети
4 г. след ортодонтското лечение

Системата „Алекзандър” е инструмент, с който се провежда контролирано и правилно лечение. Това е не само система от брекети и дъги, а цялостен подход към пациента и процеса на лечение. Затова се нарича дисциплината „Алекзандър”.

Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър”

01

Усилие равно на резултат!

02

Няма малки неща!

03

Принципът „KISS“ - Keep it simple, stupid! (бъл. пр. Направи ги по простия начин!)

04

Определи целите за стабилност!

05

Планирай своята работа, след това изпълни плана си!

06

Използвай брекети със специфичен дизайн и прескрипция!

07

Проведи лечение, базирано на правилното позициониране на брекетите!

08

Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!

09

Определи идеалната форма на дъгата!

10

Следвай логичната последователност на дъгите!

11

Консолидирай зъбните дъги рано в лечението!

12

Осигури плътно лигиране на брекетите към дъгата и поддържай консолидацията!

13

Остави го да „се сготви“!

14

Нивелирай дъгите и отвори захапката чрез дъги с обратна крива!

15

Създай симетрия!

16

Използвай междучелюстни ластици, за да напаснеш дъгите!

17

Използвай безекстракционно лечение, когато е възможно!

18

Използвай екстракционно лечение, когато е необходимо!

19

Внимателно свали брекетите и пръстените, след това ретенцията ще подобри стабилността!

20

Осигури си съдействието на пациента!

Индекс
Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия