0889 410 442
Индекс

Ортодонтия

Разделът „Ортодонтия" е подготвен от д-р Иван Горялов
Клинична фотография - д-р Иван Горялов

Какво e ортодонтия?

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения.

С ортодонтското лечение се направлява челюстният растеж при подрастващите и се подреждат естествените зъби. По този начин се създава правилна захапка, красива усмивка и красиво лице. Ортодонтското лечение има естетичен и здравен ефект.

Естетичен ефект

Подреждането на всички струпани зъби и установяването на правилните челюстни взаимоотношения води до красива усмивка и хармонично лице.

Здравен ефект

Подредените зъби, без струпвания или завъртания, правят устната хигиена по-лесна, а така се ограничават пародонталните проблеми и развитието на кариеси. Правилната захапка предпазва зъбите от претоварване и травмиране на челюстните стави, от смущения в дъвченето, гласообразуването, гълтането и дишането. Всичко това влияе на цялостното здраве и самочувствие.

Профилактика

Терапевтичните възможности на ортодонтията покриват периода от първите дни на живот до напреднала възраст. Профилактиката започва още от бременността на майката и продължава и след раждането на детето. Тя е комплекс от мероприятия, които целят откриването, отстраняването и предотвратяването на причините, водещи до зъбно-челюстни деформации.

Голямо значение за хармоничното развитие на зъбно-челюстния комплекс имат:

 • естественото кърмене и/или използването на анатомични биберони и залъгалки;
 • здравословното хранене;
 • отличната устна хигиена.

Ако детето има вредни навици като:

 • спане и стоене с отворена уста;
 • смучене на пръст след втората година;
 • прехапване на устна;
 • гризане на нокти;
 • дишане през уста;
 • инфантилно гълтане след втората година.

Много е важно те да бъдат своевременно отстранени!!!

Смучене на палец
Смучене на език
Неправилно положение на езика и неправилно преглъщане

Зъбно-челюстни отклонения

Най-често срещаните зъбно-челюстни отклонения са:

Отворена захапка

В контакт са само задните зъби.

Дълбока захапка

Горните предни зъби покриват твърде много долните предни зъби.

Обратна захапка

Долните предни зъби са твърде напред и покриват горните

Кръстосана захапка

Горните задни зъби са навътре спрямо долните

Овърджет

Горните предни зъби са твърде издадени напред

Разминаване в средната линия

Горната и долната челюст се разминават в средната линия

Разстояния между зъбите

Има големи разстояния между зъбите

Струпване

Горните и долните зъби са струпани

Наклон

Наклонена оклузална равнина

Ортодонтско лечение при растящи пациенти

Деца (7-9 г.) и тийнейджъри (момичета 10-12 г., момчета 12-14 г.)

В тази възраст децата се намират в активен скелетен растеж, ето защо това е най-правилният момент за провеждане на ортодонтско лечение. През този период, освен подреждането на зъбите, се направлява и растежът на горна и долна челюст, което води до скелетен (ортопедичен) ефект.

Ортодонтското лечение може да бъде разделено на две отделни фази с поддържаща фаза помежду им или може да бъде завършено в един пълен цикъл на лечение.

Лечение в две фази
Фаза 1

Ранно лечение

Лечение със снемаеми и/или неснемаеми апаратчета.

Първата фаза на лечение има основно ортопедичен ефект и цели да балансира силите между езика и лицевите мускули, което допринася за правилния зъбен, лицев и челюстен растеж. Това лечение обикновено започва след като четирите горни предни зъба са поникнали (между 7 и 9 г.). Ранното ортодонтско лечение може да започне преди поникването на всички постоянни зъби при наличието на следните зъбни проблеми:

 • неправилни съотношения между двете челюсти;
 • неправилен тип на растеж;
 • вредни навици;
 • силно издадени предни зъби, когато устните не могат да бъдат затворени без обтягане;
 • силно сбити предни зъби, което не позволява те да се развиват нормално;
 • преждевременно изваждане на временни зъби;
 • липса на баланс между езика и лицевите мускули.

При ранното лечение се използват някои от следните апарати:

Еластично апаратче
Снемаемо апаратче, което служи да направлява растежа на челюстите и зъбите

Лип бъмпър
Държи изправени шестите зъби и създава условия за нормален пробив на другите постоянни зъби

Апарат за бърза експанзия
Разширява горната челюст

2х4 брекета и пръстена
Два пръстена и четири брекета подреждат постоянните зъби и служат за опора на други апарати

Хедгер
Премества горните молари назад и забавя растежа на горната челюст

Лицева маска
Придвижва горната челюст и/или зъбите напред

Предимства на ранното лечение:

 • Пациентите на тази възраст съдействат добре;
 • Подобрява се съотношението между горна и долна челюст, което благоприятства нормалното им развитие в бъдеще;
 • Оптимално се използват предимствата на растежа в детска възраст;
 • Подобрява се външността на лицето;
 • Ако предните зъби са издадени напред, чрез лечението те се преместват назад и така стават по-малко изложени на наранявания;
 • Запазва се мястото на поникване на постоянните зъби, когато временните са преждевременно извадени;
 • Благоприятства се елиминирането на последиците от вредните навици.

Недостатъци на ранното лечение:

 • Може да се наложи последващо лечение (Фаза 2);
 • При необходимост от Фаза 2 общото време за лечение ще бъде по-дълго;
 • Липсва контрол върху 16-те поникващи постоянни зъба и ако те поникнат неправилно, се налага всички корекции да се направят във Фаза 2;
 • Ако има две фази на лечение, разходите ще са по-големи.

Примери за ранно лечение:

Ранно лечение на дълбока захапка и струпани зъби с еластично апаратче при дете на 9 г.

Ранно лечение на кръстосана захапка с апарат за бърза експанзия и брекети 2х4 - при дете на 10 г.

Ранно лечение на обратна захапка с апарат за бърза експанзия и лицева маска при дете на 9 г.

Ранно лечение на струпани зъби и липса на място за постоянните зъби в долна челюст с лип бъмпър при дете на 10 г.

Поддържаща фаза

Ранно лечение

След края на първа фаза се свалят всички апаратчета и са необходими контролни прегледи на всеки 6 месеца.

Фаза 2

Лечение с брекети

По време на Фаза 1 липсва контрол върху 16-те непоникнали постоянни зъба. Ако след тяхното поникване съществуват проблеми, лечението трябва да бъде продължено с брекети. Обикновено Фаза 2 започва на 10-12 г. при момичетата и на 12-14 г. при момчетата. Има ефект върху подредбата на зъбите, направлява се растежът на челюстите и се коригират челюстните несъответствия. Продължава между 20-24 месеца.

Лечение в една фаза

Пропуска се ранното лечение. Основните причини са две:

Няма нужда да се прави
Поради липса на скелетни проблеми в ранна детска вазраст (7-9 г.)

Имало е нужда, но не е било направено
В този случай има следните недостатъци:

 • Изпуснат е първият период на активен растеж в детска възраст.
 • Съществуващият тогава скелетен проблем най-вероятно вече се е усложнил.
 • Може да е необходимо да се вадят зъби. Това като цяло усложнява и удължава времето на лечение.

В случай на пропускане на ранното лечение след поникването на постоянните зъби, се прави пълно ортодонтско лечение (една фаза). Това е лечение с брекети и екстраорални апарати, ако са необходими (хедгер и лицева маска). Започва на 10 – 12 г. при момичетата и на 12 – 14 г. при момчетата. Има ефект върху подредбата на зъбите; направлява растежа на челюстите и коригира челюстните несъответствия. Продължава между 24 – 30 месеца. Продължителността на лечението зависи от няколко фактора:

 • сериозността на проблема;
 • годините на пациента;
 • спазването на посещенията по график;
 • съдействието от страна на пациента.

Пример за лечение в една фаза:

Пример за лечение на момче на 14 г. с клас 2 захапка и струпани зъби. Пациента е лекуван с метални брекети „Алекзандър” и хедгиър.

Пациенти след завършено ортодонтско лечение.

Ортодонтия при възрастни

момичета след 15 г., момчета след 17 г.

Лечение с брекети след приключване на активен скелетен растеж – след 15 г. при момичета и след 17 г. при момчета. За ортодонтското лечение няма възрастова граница. Хора от различни възрасти могат да се възползват от него. В тези случаи ние можем да местим зъбите, но нямаме ортопедичен ефект върху челюстите.

Особености на ортодонско лечение при възрастни пациенти:

 • Растежът на челюстите вече е завършил.
 • Всички постоянни зъби вече са поникнали и не можем да направляваме техния растеж.
 • Пациентите често имат пломби, коронки, пародонтални проблеми, липсващи зъби и др. Това има значение за конкретния план на лечение.
 • Вследствие на възрастовите изменения в областта на челюстите, зъбите и устата, може да съществуват определени проблеми, които да изискват специално внимание.
 • Пародонталните структури (венците и костта около зъбите) понякога се нуждаят от специални грижи преди, по време и след лечение.
 • Ако в ТМС (темпоро-мандибуларната става) има щракане, пукане и болка, това може да изиска специален преглед и терапия, преди започване на ортодонтското лечение.
 • Обикновено зъбните придвижвания се извършват по-бавно, отколкото при децата, което удължава срока на лечението. Лечението на възрастни отнема около 30 месеца.
 • При хора с пародонтални проблеми понякога, след изправянето на струпани предни зъби, е възможно да се появят малки триъгълни пространства между тези зъби. Това изисква допълнително козметично дентално лечение.
 • След изваждане на зъби е възможно да се отворят малки пространства между двата новосъседни зъба. В такъв случай контактът между тези зъби се налага да бъде възстановен с композит.
 • За постигане на оптимален резултат в тази възраст често се налага ортодонтското лечение да завърши с възстановителна дентална процедура. С помощта на съвременни композитни и керамични възстановявания, се извършват прецизни естетични корекции.
 • Често пъти при възрастни пациенти ортодонтската намеса е в помощ на други дентални лечения – имплантология, пародонтология, възстановителна дентална медицина.
 • При по-големи челюстни несъответствия се налага ортогнатна хирургия, чрез която се правят челюстни премествания, за да се постигне желаният резултат.

Пример за ортодонтско лечение на пациент с приключен активен растеж, клас 2 захапка и струпани зъби чрез изваждане на два горни 5-ти зъби.

Пациент след ортодонско лечение с брекети.

Пример за ортодонтско лечение чрез изваждане на зъб в долна челюст.

Ортогнатна хирургия

Ортогнатната хирургия е специалност от лицево-челюстната хирургия, която е част от общата хирургия. Тя има за цел чрез хирургично преместване на горна, долна или и на двете челюсти да възстанови захапката, функцията и естетиката в долната 1/3 на лицето. За да се пристъпи към ортогнатна хирургия, е необходимо скелетният растеж да е приключил. Това обикновено е след 18-годишна възраст. Повече за ортогнатната хирургия прочетете тук.

Ортодонтът и ортогнатният хирург винаги работят в екип.

Стъпките на лечението са следните:

Ортодонтска подготовка
Поставяне на брекети и нивелиране на зъбите.

Планиране на ортогнатната хирургия
Предварителна симулация на преместване на челюстите в правилната позиция, изготвяне на шини, които да направляват позиционирането на челюстите по време на хирургията.

Ортогнатна хирургия
За преместване на челюстите в правилните взаимоотношения.

Завършване на ортодонтското лечение
Финиране на захапката и сваляне на брекетите.

Пример за ортодонтско лечение с ортогнатна хирургия на двете челюсти при пациент с обратна захапка (клас 3).

Устройство на брекетите

Пръстени
Метални пръстени, които се залепят за задните зъби (обикновено 6-тите и 7-мите зъби)

Брекет
Приспособление, което се захваща за зъба. В него е заложена информация за положението на зъба в трите равнини на пространството

Лепило
Материалът, с който брекетът се прикрепя към зъба

Дъга
Сваляема тел, която се поставя в улеите на брекетите

Метална лигатура
Тънка тел, която прикрепя дъгата към брекета

Гумена лигатура
Ластиче, което прикрепя дъгата към брекета

Еластична верижка
Събира зъбите плътно един до друг, когато между тях има разстояние

Канюла за екстраорален апарат
Тръбичка, поставена на пръстените за задните зъби, където се прикрепя вътрешната дъга на екстраоралния апарат

Куки
Използват се за закачане на ластици и пружинки

Видове брекети, които използваме:

Метални брекети „Алекзандър”
Естетични сапфирени брекети Radiance

Повече за услугата можете да видите в раздел Видове брекети.

Начало на ортодонтското лечение

Пълен ортодонтски преглед, диагноза и план на лечени

Ортодонтските нужди на всеки пациент се определят след пълен ортодонтски преглед. Стъпките са следните:

Стъпка 1

Диагностичeн преглед

Рентгенови снимки
Панорамна снимка, телерентгенография и сегментни снимки (ако са необходими), които се правят в рентгенов кабинет

Ортопантомография (панорамна снимка)
Ортопантомография
(панорамна снимка)
Телерентгенография
Телерентгено- графия

Дигитално сканиране на зъбите или отпечатъци на зъбите
Използват се за изготвяне на ортодонтски модели.

Лицеви и зъбни фотографии

Стъпка 2

Диагноза и план на лечение

Въз основа на прецизни фото- и рентгенови снимки, диагностични модели и компютърен анализ на телерентгенография, направен чрез най-съвременната технология на CephX в Лас Вегас, се изготвя индивидуална диагноза и лечебен план.

Разчертана телерентгенография
Компютърен анализ на телерентгенография
Ортодонтска диагноза и план на лечение
Стъпка 3

Консултация за плана на лечение

За лица до 19 г. е задължително присъствието на родител (по възможност и двамата родители) или настойник по време на консултацията относно плана на лечение, след ортодонтския преглед,.

При това посещение се разясняват подробностите, свързани с ортодонтското лечение, като:

 • точна диагноза и план на лечение;
 • продължителност на лечението;
 • важността на съдействието на пациента;
 • конкетна стойност на лечението и финансови схеми на плащане.
Стъпка 4

Документи

При решаване да се започне ортодонтско лечение се подписва набор от документи, регламентиращи всички аспекти на ангажираността на ортодонта и на пациента:

 • договор за ортодонтско лечение;
 • декларация за информирано съгласие;
 • декларация за цялостност на лечението;
 • финансова схема.

Пациентът получава пълната документация (в един екземпляр) включително и:

 • CD с направената фотодокументация;
 • писмо с диагностични резултати и препоръчително лечение.
Преди ортодонтското лечение

Ако има наличие на кариеси или други зъбни проблеми, които имат нужда от лечение, те трябва да бъдат отстранени от личния дентален лекар на пациента преди да се продължи с ортодонтското лечение.

Поставяне на ластици за отваряне на пространство

Зъбите, на които трябва да се поставят пръстени (обикновено това са 6-тите и 7-мите зъби), може да се наложи предварително да бъдат раздалечени от съседните на тях зъби с помощта на специални ластичета. За кратко време след поставянето на тези ластичета зъбите и венците стават чувствителни. Този дискомфорт изчезва в рамките на няколко дни, докато зъбите привикнат. За да се облекчи това усещане, можете да жабурите устата с топла и солена вода. Ако някое от ластичетата падне, може да се наложи да бъде поставено повторно.

Поставяне на брекети

След като ластичетата са свършили работата си, следва поставянето на брекетите. Пръстените, брекетите и дъгите ще бъдат поставени внимателно за около 3 – 4 часа.

Има два начина за поставяне на брекетите върху зъбите:

Начин 1

Директно залепяне

Брекетите се залепят един по един със специално фотолепило директно върху зъбите

Начин 2

Индиректно залепяне

Всички брекети се залепят едновременно върху зъбите, чрез специална шина. Основните етапи в тази процедура са:

Залепяне на брекетите върху гипсов модел, изготвен по предверително взет отпечатък от зъбите

Прехвърляне на брекетите върху силиконова шина

Поставянe на шината с брекетите върху зъбите и фотополимеризиране на лепилото

Шината се отстранява, а брекетите остават залепени върху зъбите, след което се поставя дъга

Кой от двата метода ще бъде избран, зависи от вида на захапката и от положението на зъбите.

През първите няколко седмици, докато устата привикне към брекетите, е нормално да има дискомфорт. Жабуренето с топла и солена вода намалява дискомфорта. Ако е предписано, може да се приема аспирин; това обаче рядко се налага. След всяко посещение за смяна и активиране на дъгите е нормално да се усеща временно напрежение в зъбите, което изчезва до няколко дни.

Да бъдем на 100%

Ангажиментът на пациента е от съществено значение. Обикновено посещенията в кабинета са веднъж на всеки 4 – 8 седмици. Важно е да се спазва:

 • всеки предварително назначен час;
 • точните инструкции на зъболекаря;
 • отлична орална хигиена.

Без осъзнаването и спазването на тези основни изисквания резултатите ще се забавят и лечението няма да е ефективно.

Важно е ортодонтът и пациентът да работят като партньори в този процес. Комбинацията от осъзнати усилия от страна на пациента и от професионално лечение от страна на ортодонта води до трайни резултати – красива и здрава усмивка за цял живот.

Хранене с брекети

Брекетите са прецизни апарати, които могат да бъдат повредени и отлепени от твърди храни. Меките и лепкави храни затрудняват хигиената, което може да доведе до увреждане на зъбите. Трябва да се избягва дъвченето на твърди предмети като моливи, химикали и др. Целите плодове и зеленчуци трябва да бъдат сготвени или нарязани на малки парчета. Не трябва да се смучи лимон или лед.

Твърди храни, които трябва да се избягват:

 • бонбони,
 • чипсове,
 • пуканки,
 • лед,
 • ядки,
 • варена царевица от мамул,
 • сухари,
 • бяла халва,
 • други.

Меки храни, които трябва да се избягват:

 • дъвки,
 • дъвчащи бонбони,
 • локум,
 • снакс,
 • други.

Грижа за зъбите и брекетите

Зъбите трябва да се мият след всяко хранене и да се почистват с конец за зъби поне веднъж на ден. Използването на вода за уста също е от полза. Когато има брекети почистването с четка и конец може да бъде предизвикателство, но е изключително важно да се прави редовно.

Почистване с конец

Конецът минава между дъгата и брекетите. Водачът за конец може да бъде полезен при трудните места. Конецът трябва да се движи внимателно около брекетите и около линията на венеца. Конецът трябва да се движи между всеки зъб.

Четкане на зъбите

Четка се границата зъб-венец. Използват се кръгови, вибриращи движения около венечната линия по 5 сек. на всеки зъб. Четка се бавно всяка дъга и всеки зъб. Четка се отгоре и отдолу на брекетите. За трудно достъпните места е добре да се използват интердентални четки, душове за уста и др.. Препоръчително е използването на звукови четки за зъби.

Ретенционнен период

Когато лечението е приключило и брекетите са свалени, се изработват ретайнери, които задържат постигнатия резултат. Правилното носене на ретайнерите, според инструкциите на ортодонта, е изключително важно за стабилността на захапката и запазването на красивата усмивка.

Ретайнерите могат да бъдат няколко вида:

Снемаем силиконов ретайнер

Най-често се налага да се носи само през нощта

Фиксиран ретайнер

Остава постоянно в устата, докато ортодонтът не реши да го свали. В някои случаи, особено при възрастни пациенти, се налага той да се носи през целия живот

А след ортодонтското лечение?

Създаването на здрава и красива усмивка е голямо постижение. Поддържането й е друга значима цел. Ретайнерът – можете да го приемете като пижама за зъбите Ви. Това е една добра застраховка за стабилността на красивата усмивка. Наредените зъби не могат да гарантират сами по себе си, че ще останат здрави през целия живот. Ежедневната поддръжка и редовните прегледи при денталния лекар са задължителни, за да се предотвратят пародонтални и зъбни проблеми, които биха заличили всички усилия, вложени за постигането на красивата усмивка.

Екипна работа = Отличен резултат

Екипната работа осигурява цялостна грижа за пациента и отлични резултати.

Ортодонтът работи в тясно сътрудничество с:

Личния дентален лекар на пациента
Санира съзъбието на пациента, преди да започне ортодонтското лечение; извършва профилактични хигиенни процедури по време на и след ортодонтското лечение, както и други лечебни манипулации, ако са необходими.

Детски дентален лекар
Грижи се за здравето на временните и новопробилите постоянни зъби.

Специалист по възстановителна дентална медицина
Прави обтурации, изгражда зъби, провежда ендодонтските лечения, възстановява дефекти в зъбната редица с коронки, мостове, протези, импланти.

Пародонтолог
Грижи се за здравето на пародонта (зъбодържащия апарат).

Лекар по козметична дентална медицина
Коригира формата, размерите и цвета на зъбите.

Орален хирург
Извършва зъбно-хирургични интервенции (екстракции, разкриване на зъби, поставяне на миниимпланти, изрязване на венец и др.).

Зъботехник
Изработва диагностични модели, различни видове ортодонтски апарати, коронки, мостове, протези и други.

Лекар – уши, нос, гърло
При различни проблеми с носовото дишане (възпалени и увеличени сливици, изкривена носна преграда и др.).

Логопед
Специалист по говора – при сериозни смущения в говора и гълтането.

Лицево-челюстен хирург
При някои сериозни челюстни деформации.

Пластичен хирург
В случай на необходимост от коригиране на нос, меки тъкани, устни и други.

Вашия лекар
Педиатър или всеки друг специалист – при необходимост от консултация с оглед на цялостното здраве на пациента.

10 мита за брекетите

01

Брекетите развалят зъбите

Не, по никакъв начин! Зъбите се развалят от лошата хигиена.

02

Брекетите са само за деца

Няма възрастова граница за лечение с брекети.

03

Не мога да се целувам с брекети

Има ли любов и страст, нищо не може да ви спре.

04

С брекетите ще фъфля

Брекетите се поставят от външната страна на зъбите и затова не пречат на говора.

05

С брекетите ще съм като Грозната Бети

Ако беше с криви, жълти зъби, щеше да е още по-грозна! Всъщност актрисата Америка Ферера е изключително красива и има блестяща усмивка. Всички знаем, че образът й е умишлено преувеличен във всяко отношение.

06

Всички брекети са еднакви

Има различни системи брекети, които се различават по форма, размер, материал и най-важното – по ефекта на крайния резултат.

07

Зъбите са ми криви, значи трябва да извадя зъби

В повечето случаи, за да се наредят струпаните зъбите, не е нужно да се вадят зъби. Това по-често се налага при възрастни пациенти, чийто активен растеж е приключил – когато искаме чрез зъбно преместване да компенсираме челюстно несъответствие и да подобрим външността на лицето.

08

С брекети не мога да се храня нормарно

Ако беше така, най-вероятно щеше да има верига от ресторанти, приготвящи храна за хора с брекети. На практика можете да ядете всичко – освен много твърди и лепкави храни.

09

Зъбите се връщат след свалянето на брекетите

При спазване на правилата на лечение и плана за стабилизиране на резултата ефектът от лечението е стабилен – за цял живот.

10

Докато нося брекети, няма да се усмихвам

Дали ще се усмихвате, зависи от Вас, а не от брекетите. С брекети можете да сте много чаровни, стига да пожелаете!

Нашата мисия е да има повече красиви усмивки

Свържи се с нас
Индекс
Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.
Съгласен съм Условия